Betingelser serviceoppdrag Foto.no AS

Vi hjelper deg med det meste du har av fotoutstyr og formidler reparasjoner av de fleste merkevarer innen foto og video.

Våre kunder er både privatpersoner og bedrifter. Vi har meget gode kunnskaper og bruker alltid siste nytt av verktøy og feilsøkingsprogrammer. Kontakt oss hvis ditt fotoutstyr trenger reparasjon, finjustering, rens, feilsøking, spesialtilpassing, ombygging, oppgradering, kontroll og vedlikehold og deler.

Reparasjoner

Husk alltid å legge ved god feilbeskrivelse, returadresse og gyldig garantibevis eller kjøpskvittering/faktura dersom reparasjonskostnadene skal dekkes av leverandøren. Det må påregnes 1-4 uker på reparasjoner fra vi mottar utstyret/bestillingen. Fra juli til september kan det gå noe lengre tid på grunn av ferieavvikling.

Innlevering og utlevering i butikk

 1. Registrer først utstyret på vår side for innmelding av serviceoppdrag http://service.foto.no.
 2. Lever inn ditt utstyr i vår butikk i Oslo. Adressen er: Dronning Eufemias Gate 12, 0191 Oslo.

Våre åpningstider er mandag-fredag 10:00-18:00 og lørdag 10:00 – 16:00.

Innsending per post

Bedrift

 1. Registrer først utstyret på vår side for innmelding av serviceoppdrag http://service.foto.no.
 2. Skriv ut pdf av serviceoppdrag mottatt på epost og legg den sammen med utstyret for sending.
 3. Send deretter en Bedriftspakke med ditt registrerte utstyr til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo.

Privat

 1. Registrer først utstyret på vår side for innmelding av serviceoppdrag http://service.foto.no.
 2. Skriv ut pdf av serviceoppdrag mottatt på epost og legg den sammen med utstyret for sending.
 3. Send deretter en Norgespakke til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo.

Retur

Ved returforsendelse pålegges kr. 158,- eks. mva for å dekke administrasjon, handling, porto og forsikringer for returnert utstyr.

Kostnadsoverslag

Dersom skaden ikke dekkes av garanti eller reklamasjon, kan vi gi et kostnadsoverslag på oppdraget om det er ønskelig. Kostnadsoverslag koster kr. 299,- eks. mva hvis pristilbudet ikke aksepteres og produktet returneres ureparert. Fraktkostnader kommer i tillegg. Ønskes ikke retur av produktet, kan dette destrueres uten kostnader.

Demontering

I noen tilfeller må vi demontere og feilsøke produktet grundig for å kunne diagnostisere feilen. I disse tilfellene gis kostnadsforslag med påskrift fra tekniker om at produktet er demontert og eventuelt om det påløper ekstra kostnader. Hvis kunden ikke ønsker å gå videre med reparasjonen etter at kostnadsoverslaget er gitt, vil produktet bli returnert i demontert stand.

Ønskes produktet i retur i sammensatt stand vil vi belaste for tiden vi bruker på å montere det sammen. Det blir ikke gitt kostnadsoverslag på reparasjoner under kr. 1000,- eks. mva.

Riktig verksted

Produkter vi får tilsendt eller innlevert som vi må videresende fordi vi ikke utfører service på blir sendt videre til korrekt verksted uten videre varsel. Dersom retur av produkt er direkte fra det eksterne firmaet vil deres priser gjelde. For reparasjoner som vi må videresende til eksternt verksted, gjelder egne priser avhengig av modell og leverandør. Prisene varierer noe, men ligger stort sett mellom 500,- til 1500,- + mva i tillegg til våre omkostninger. Vi forbeholder oss retten til å komme med nytt overslag dersom skaden er større enn først antatt eller avviker mer enn 15% i pris.

Priser

 • Timepris 950,- eks. mva
 • Spesialprodukter 1300,- eks. mva
 • Fakturaomkostninger 50,- eks. mva
 • Bedriftspakke ekspress over natt: 399,- eks. mva
 • Ordinær frakt 158,- eks. mva
 • Verksted materiell 90,- eks. mva
 • Retur ureparert* 500,- eks. mva

* Selv om produktet ikke kan repareres må verkstedet som har forundersøkt og utført denne ha dekket sine kostnader, dette påløper seg til kr. 500,- eks. mva selv om det må returneres kunde.

Sensorrens

 • Fullformat: 745,- ink. mva
 • APS-C/andre formater:  595,- ink. mva

Vi utfører rens og oppgradering på alle typer D-SLR.