Service - Foto.no
Olympus - Foto.no AS

Olympus Norge Servicerutiner

Olympus Norge anvender i dag et verksted i Portugal, eid av Olympus, for å kunne holde så høy kvalitet på reparasjonene som mulig. Reparasjonssakene sendes med fly, flere ganger i uka.

Når du trenger reparasjon eller service på ditt Olympus-produkt, så skal det sendes til følgende adresse:

OLYMPUS NORGE AS
Att: Atlas Spedisjon AS
Smalvollveien 52
0667 Oslo

  • Send med kopi av kvittering/kjøpsbevis for garanti, samt reparasjonsdokumenter hvor det tydelig fremgår hvem som er avsender/mottaker. Vi har også behov for å vite returadressen.
  • Fjern alle elementer som ikke behøves å bli sendt til verkstedet. F.eks. batteri, reimer, og minnekort. Skulle noe tilbehør allikevel bli sendt med, så må dette merkes tydelig på reparasjonsdokumentet. Blir ikke dette gjort, så vil Olympus frasi seg alt ansvar for disse produktene.

Garantiperiode:

Generell garantiperiode er 2 år. Enkelte produkter kan bli registrert av kunden på https://my.olympus-consumer.com/ for å få ytterligere 6 måneders garanti. Hvilke produkter som har ekstra garanti fremkommer på https://my.olympus-consumer.com/.

Kikkerter har 25 års garanti.

DOA

Er et produkt DOA – ‘Defect/Dead-on-arrival’, så må dette meldes i fra om, innen 30 dager fra tidspunktet du kjøpte produktet. Send da produktet til

OLYMPUS NORGE AS
Att: Atlas Spedisjon AS
Smalvollveien 52
0667 Oslo

Merk boksen tydelig med at dette dreier seg om en DOA sak.

Produktet må sendes komplett i en boks.

Hvis du ønsker å kontakte Olympus direkte, sender du en epost til: servicenorge@olympus.no eller ringer oss på +47 23 00 50 50, be om service.